varvarka: (Autumn owl)
[personal profile] varvarka
31 травня - концерт ОЕ. Дощ. Довге добирання. Дощ. Знайшла Ромка. Не знайшла Ірисі з Ігорком. Славік з кросівим торсом. Дощ. Хороша музика. Дощ. Музика. Дощ. Музика. Дощ. Музика. Дощ. Просто добре. Добирання додому. Сон. У сні - дощ :)

1 червня - ювілей тата в Тернополі. Брати, сестри, діди, бабці... Затишний ресторанчик, давольний тато. Я дуже-дуже тішуся, що в мене такий красивий і молодий тато. Ще б здоров'я йому чуток побільше. Опів на першу - потяг у Львів.

Потім на тижні багато хорошого - піца, фільм "Привид" у середу; прогулянка нічним Стрийським парком та "Inception" у Комуні в четвер; тренування зі ЩДК у вечері в п'ятницю.

Неділя. Кава з Іскрою. прогулянка з Д., вечір з моїми чарівними дівчатками - Софійкою та Аліною і неперевершеними, чудовими, драйвовими і просто офігенними Дах Дотерс. 3 години чистого кайфу :)

Ну і фоточка вам із вчорашнього дня (селфі - наше всьо :)

10427690_773252632706488_5661882702035606115_n
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varvarka: (Default)
varvarka

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:06 am
Powered by Dreamwidth Studios