varvarka: (Autumn owl)
[personal profile] varvarka
Вчора Іскра та Ілона видавали мене замуж. Взяли мене попід руки (шоп не втекла), і водили центром, шукали мені принця.

Принці ясно шо мені не підходили ніякі. Альбо малі (після 94 року випуску), альбо старі і жонаті, альбо низенькі, альбо по соціотипу не тойво (ггг). Ну десь по закінченню першої години, коли ми зайшли в черговий магазін зі шмотками один принць таки найшовся - хлопчик-продавець із Сістерс. Блондин з голубими очима (хз які там очі, але най будуть голубі), в зеленім піджачку. Він бавився з нами в гру "вдягни Іскру як принцеску", і в ході розмови виявилося, що любить дивитися мультики ))) Але чомусь дівчита мого принця забракували і витягли мене з магазіну.

Я була в розпачі і пічялі. Цілих 10 хвилин, поки не побачила свого містера Біга. О-о-о... Цей високий статний мужчіна так не схожий на тих хлопаків, що мені зазвичай подобаються... Чорне волосся, карі очі (хз які там очі, але най будуть карі), така благородна триденна щетина... Я його запеленгувала у ту мить, коли він повертав з Галицької на Площу ринок і серце в ту мить забилося як скажене: "Це - ВІН".

Дівчата миттю оцінили ситуацію, переглянулися, і потягли мене за ним, по дорозі вигадуючи фразу, з якою чіплятимуться до хлопа. Зупинилися на "Перепрошую, а вашій мамі невістка не потрібна?". Наздогнали ми цього красеня на зупинці трамвая "пл Ринок", саме під'їхала десятка. Він щось там говорив у свій біленький айфон, я іще раз насолодилася його мужнім профілем, і поки дівчата, втративши пильність, полегшили хватку, вирвалася і втекла.

Казали, що цей чоловік не сів у трамвай, він попрямував до кафе Діана, де в той час танцювали сальсу, підійшов до пари літніх людей (видно якісь знайомі), і почав з ними говорити. Але я цього вже не бачила, бо чкурнула мало не до Атляса, і вже там чекала своїх дівчат. В цілковийтій безпеці.

А тепер сиджу і думаю: це ж Львів, а не "Щоденник Бріджит Джонс", і принці на вулиці двічі не зустрічаються... Треба було йти свататися, або принаймні познайомитися )
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varvarka: (Default)
varvarka

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:49 am
Powered by Dreamwidth Studios