varvarka: (Autumn owl)
[personal profile] varvarka
У моїх дверях, коли їх відкривати, гучно клацає замок. Я цього звуку ні з цим не сплутаю. І ось сплю я тихо мирно, і сниться мені, що я тихо мирно сплю, і в дверях з характерним звуком клацає замок. Що я прокидаюся, перелякана, сідаю в ліжку, і чую кроки в кухні. Мені страшно, і під рукою нема лома (а він мені дуже знадобився б). Двері в кімнату відчиняються, і там стоїть чоловік, він не має добрих намірів. Навпаки - його наміри дуже погані, він хоче мене вбити. Я зриваюся з ліжка, і як є, в шортах і майці, підбігаю до вікна, озброююся кріслом і чекаю, поки той чувак підійде. Він підходить, далі всього багато - поламане крісло, кинутий тілівізор, розбитий в друзки вазон... Якось я з тої кінати вириваюся, біжу через кухню, вибігаю босою в коридор, і спіскаюся по сходах надвір, там ніч, падає сильний дощ. За мною не женуться. У хаті горить світло, видно постать цього чоловіка. Він стоїть у вікні і дивиться на мене. Я розвертаюся, і йду геть. Мені немає кіди іти... Хоча... Через 40 хвилин стою під дверима в Iryna Birdorable Gapanovych, на мені немає сухого місця, дуже холодно, особливо в ноги. Але все страшне позаду, бо вже чую, як за дверима хтось прокинувся і йде до дверей мені відкривати.
В той момент я прокидаюся від того, що у дверях з характерним звуком клацає замок. Я перелякана, сідаю в ліжку, і чую кроки в кухні. Мені страшно, і під рукою нема лома (а він мені дуже знадобився б). Я різко встаю, підбігаю до дверей в кухню, і відчиняю їх. У кухні нікого немає. за стіною сусіди намагаються відчинити свої двері, їм не вдається, вочевидь переставили замок і він так само клацає як мій. Чути кроки і голоси, але не в моїй кухні, а в них на балконі. Підходжу до своїх дверей, перевіряю, чи зачинені. Повертаюся в ліжко і засинаю до ранку. За вікном періщить дощ.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varvarka: (Default)
varvarka

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:06 am
Powered by Dreamwidth Studios